Sök uppgifter om annat fordon

  Steg 1 av 2

Här kan du söka uppgifter om ett specifikt fordon genom att ange fordonets registreringsnummer.

Transportstyrelsen får inte publicera så kallade personrelaterade uppgifter på Internet (enligt Personuppgiftslagen: 1998:204) om fordonet är registrerat på en privatperson. Du kan i dessa fall ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär. Tänk på att informationen i tjänsten inte svarar på om fordonet inte får föras fram i trafik, till exempel på grund av utebliven besiktning eller obetald fordonsskatt. Under rubriken "Återbetalning vid avställning" gäller återbetalning endast om fordonsskatten är betald. Vill du ha fullständiga ägar- och fordonsuppgifter kan du få det via telefon eller fax. Information om hur du går tillväga hittar du i steg 2 i tjänsten.

Om ägaren är ett företag eller en organisation, en så kallad juridisk person, finns inga sådana hinder och du kan ta del av fler uppgifter i tjänsten.

Fyll i följande uppgifter

 

Registreringsnummer:

6 tecken utan bindestreck eller mellanslag (t.ex. MLB318). Du kan även ange personlig skyltbeteckning.

 

Fyll i den kod du ser på bilden för att kunna genomföra sökningen.